Bất cẩn trượt chân xuống hồ nước, nam sinh lớp 7 tử vong thương tâm