Đăng ảnh phòng nghỉ rồi so sánh 'khách ở bẩn như lợn', nam nhân viên khách sạn bị "ném đá" không trượt phát nào
Đàn ông Tây tan sở cắm đầu cắm cổ về nhà, đàn ông Việt la cà trà đá, bia rượu đến khuya mới chịu về
Xem thêm