Không còn sexy, Ngân 98 hóa quý cô kiêu kỳ với đầm dạ hội