Lương Bằng Quang được ví như "cực phẩm lai tây" khi công khai hình ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ