Hi hữu: Người phụ nữ mất ngón tay vì để mắc nhẫn vào đinh ốc ở cửa xe ô tô
Xem thêm