Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trách vợ: Ham mê công việc, bỏ bê con cái, nuôi con 3 năm không lên một ký
Xem thêm