Lisa (Blackpink) bé nhỏ, nũng nịu bên cạnh bố ở sân bay
Xem thêm