Sĩ Thanh mê túi xách hàng hiệu đến thế là cùng, mỗi chuyến du lịch lại thấy check-in với một chiếc khác nhau!
Ai bảo Ấn Độ chẳng có gì để chơi, nhầm to rồi nhé!
Xem thêm