Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân, nhanh chóng và chính xác
Người dân Hàn Quốc đổ xô mua mũ ngừa Corona
Xem thêm