Người dân Hàn Quốc đổ xô mua mũ ngừa Corona
Xem thêm