Gắp thành công mảnh xương gà trong thực quản bệnh nhân ở Hà Tĩnh
Nỗi nhớ thương khôn nguôi của người vợ dành cho người chồng đã qua đời và hiến tạng cứu 6 bệnh nhân
Xem thêm