Cuộc đời đâu biết được ngày mai ra sao nên chỉ nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi!
Xem thêm