Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 1.

Chỉ vì gái thôi!

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 2.

Không chỉ cần tiền, em còn cần rất nhiều tiền ạ!

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 3.

Nam vô tửu à mà thôi...

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 4.

Cách tôi thưởng thức trái cây tươi.

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 5.

Còn tôi ước ngay bây giờ đến ngày lấy lương.

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 6.

"Cíu" tau.

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 7.

Vậy có cuốn sách nào chỉ cách cưới được ảnh không?

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 8.

Xin thần linh hãy mang số mỡ này đi.

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 9.

Đúng là cuộc đời "cục sì lầu" mà.

Thư giãn chiều 8/5: Hướng dẫn làm giàu - Ảnh 10.

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt. Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.