Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 1.

Chụp ảnh thẻ phong cách "cây nhà lá vườn".

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 2.

Còn tui thì ớn lạnh nha cô!

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 3.

Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van.

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 4.

Dịu dàng cũng phải học đấy!

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 5.

Tôi đáng yêu dễ sợ.

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 6.

Cười lên xinh thế còn gì.

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 7.

Em thì thích con trai bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nhiều tiền...như anh.

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 8.

Cách anh chia tay rất "sáng tạo".

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 9.

Thế còn bạn muốn thành "công" hay hưởng "thụ" nào?

Thư giãn chiều 4/5: Anh không biết nói những lời đường mật - Ảnh 10.

Thật ra là bà đang ế thì có.