Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 1.

Chạy bộ thôi mà, cái tánh kỳ ghê.

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 2.

Khổ tâm thực sự.

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 3.

Anh đã từng nói: "Không gì chia cách được đôi ta cơ mà".

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 4.

Không ăn uống gì hết, tôi chưa đủ béo?

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 5.

Trêu ong và "cái kết" không trượt phát nào. Nỗi đau này ai thấu?

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 6.

Đi xe máy làm sao cho "quý tộc".

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 7.

Đừng nghi ngờ.

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 8.

Con nhà "giàu".

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 9.

Nơi giấu tiền bí ẩn.

Thư giãn chiều 24/4: Ai đã từng nói Không gì chia cách được đôi ta? - Ảnh 10.

Dùng cả thanh xuân để đi khẩu nghiệp.