Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 1.

Rốt cục không biết tui là con đẻ hay nhặt ngoài bãi rác nữa không biết?!

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 2.

Bạn thân đúng là thân ai người nấy lo mà.

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 3.

Con chó này mà cắn không đi viện nhanh thì khỏi xừ mất.

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 4.

Mượn rượu tỏ tình phiên bản đời thực.

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 5.

Ôi, phận đàn ông "12 bến nước" , lấy nhầm vợ khổ lắm ai ơi.

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 6.

Anh cầm búa quen tay rồi.

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 7.

Này thì nợ...

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 8.

Chợt nhận ra, giàu cũng là một "gánh nặng".

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 9.

Nhất anh rồi nhé, phó nháy.

Thư giãn chiều 2/5: Hãy thay đổi thế giới khi còn độc thân! - Ảnh 10.

...Thà rằng ở vậy nuôi thân bèo mầm.