Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 1.

Đó là một câu chuyện buồn...

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 2.

Trời cho cô ấy tất cả nhưng lại không cho cô ấy có được tao, so sad.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 3.

Tôi đang cân nhắc về việc có nên tiếp tục ngồi yên ở đây không?

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 4.

Người đàn ông mang tầm hồn trẻ thơ.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 5.

Biết thế chả đỡ, để mặc cho ngã sấp mặt rồi.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 6.

Anh có cần phũ vậy không, hihi.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 7.

Thứ bạn vô liêm sỉ, hừ.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 8.

Cách để chống cướp giật hiệu quả.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 9.

Tau đích thị là đứa con nhặt ngoài bãi rác rồi.

Thư giãn chiều 16/5: Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến - Ảnh 10.

Người đàn ông tốt, đề nghị được nhân giống gấp.