Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 1.

Đề nghị điểm danh các cô gái vàng trong làng khẩu nghiệp.

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 2.

Lỡ tay vẽ bậy.

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 3.

Con chỉ biết câm nín nghe tiếng thầy nói.

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 4.

Tôi là trò đùa của cô đấy hả Sen?

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 5.

Những đứa mặt mụn có vui nổi chăng?

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 6.

Vâng, ít nhất vẫn có người mong những điều tốt đẹp đến với ta.

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 7.

Hú hồn chưa Sen?

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 8.

Lại bảo không đúng đi.

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 9.

Góc hờn dỗi, há há.

Thư giãn chiều 11/5: Chỉ có một người mong cậu giàu có, phát tài thôi - Ảnh 10.

Từ đó giọt lệ chưa kịp tràn khoé mi ì í i.