Không dùng súng nước như học sinh, thầy giáo "trường người ta" mang hẳn vòi cứu hỏa phun nước "tắm" cho cả trường
Lại một khách hàng "bỏ bom" khiến tài xế xe ôm ngậm ngùi ăn bữa vịt quay giá gần 400 nghìn trong nước mắt
Xem thêm