"Đệ tử Phúc XO": Từng nặng 100 kg đeo vàng miết nên bị giảm cân còn 40kg