Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 1.

Trong 8 năm qua, nghệ sĩ đường phố người Pháp Lor-K đã làm cho mọi người cảm thấy sự lãng phí bằng cách tái chế chất thải không mong muốn thành các tác phẩm điêu khắc đô thị đương đại. Đối với dự án mới nhất của cô "Eat Me", cô đã nấu những tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ những chiếc nệm cũ, bỏ đi trên đường phố Paris.

Để tạo ra những kiệt tác thức ăn nhanh hấp dẫn này, cô ấy thích ứng với những gì cô ấy có thể tìm thấy, sau khi khắc và phun sơn nệm.

Những chiếc đệm cũ, gối cũ, hay chiếc ghế sopha bị vứt đi, đều được nghệ sĩ người Pháp tái sử dụng, biến tấu thành những món ăn vô cùng hấp dẫn, màu sắc tươi thắm. 

Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 2.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 3.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 4.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 5.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 6.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 7.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 8.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 9.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 10.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 11.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 12.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 13.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 14.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 15.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 16.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 17.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 18.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 19.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 20.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 21.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 22.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 23.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 24.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 25.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 26.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 27.
Choáng với những món bánh lạ mắt từ đồ vứt đi - Ảnh 28.

Chủ của những đồ cũ này không nhận ra đồ đã vứt đi của mình, và nghệ sĩ người Pháp đã để lại "những miếng bánh" trên đường phố Paris.

    Nguồn: Boderpanda

    Ngọc Hiền/Biên dịch