Không dùng súng nước như học sinh, thầy giáo "trường người ta" mang hẳn vòi cứu hỏa phun nước "tắm" cho cả trường
Xem thêm