Tạo hình gây "choáng" của Jennie khi Black Pink comeback vào thời điểm nhạy cảm