Trải qua bao thăng trầm, chị em U40 nên học cách để lòng bình yên