Fan của T-ara "sướng rơn" khi Hyomin sẽ hoạt động liên tục tại Việt Nam