1

Kỳ lạ 1: Đây là một loài bướm lưỡng tính với 2 nửa giới tính phân biệt tồn tại đồng thời trên cùng một cá thể.

20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 2.

Đây là một loài bướm lưỡng tính với 2 nửa giới tính phân biệt tồn tại đồng thời trên cùng một cá thể.

2

Kỳ lạ 2: Một thân cây dường như chịu tác động của gió, trông giống một ngọn đuốc đang cháy.

20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 4.

Một thân cây dường như chịu tác động của gió, trông giống một ngọn đuốc đang cháy.

3

Kỳ lạ 3: Cảnh tượng xảy ra khi nước sông tràn vào rừng và bị đóng băng

20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 6.

Cảnh tượng xảy ra khi nước sông tràn vào rừng và bị đóng băng

4

  Kỳ lạ 4: Một tuyến đường sắt giao với đường băng ở New Zealand.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 8.

  Một tuyến đường sắt giao với đường băng ở New Zealand.

  5

  Kỳ lạ 5: Đây là những quả trứng của loài cá mập ma Úc.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 10.

  Đây là những quả trứng của loài cá mập ma Úc.

  6

  Kỳ lạ 6: Cầu vồng như thể chuẩn bị nhảy từ đám mây.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 12.

  Cầu vồng như thể chuẩn bị nhảy từ đám mây.

  7

  Kỳ lạ 7: Một bức tượng Phật khổng lồ được bí mật che giấu trên ngọn đồi hoa oải hương ở Nhật Bản.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 14.

  Một bức tượng Phật khổng lồ được bí mật che giấu trên ngọn đồi hoa oải hương ở Nhật Bản.

  8

  Kỳ lạ 8: Một cái cây tí hon phát triển trên kẽ đất ở vỉa hè.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 16.

  Một cái cây tí hon phát triển trên kẽ đất ở vỉa hè.

  9

  Kỳ lạ 9: Cây nấm phát triển trên một cây nấm khác.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 18.

  Cây nấm phát triển trên một cây nấm khác.

  10

  Kỳ lạ 10: Cống thoát nước ở Nhật Bản sạch đến nỗi cá có thể sống trong đó.

  20 bức ảnh chứng minh những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới - Kỳ 1 - Ảnh 20.

  Cống thoát nước ở Nhật Bản sạch đến nỗi cá có thể sống trong đó.