Xuất hiện mặt nạ đắp 1 tiếng phiên bản “máy hút bụi”