Tâm sự
tam-su

Chém cha cái kiếp đàn bà

1806717289_6e97fe91c9_b

Người ta cứ áp đặt, phụ nữ đến chừng này là phải lấy chồng, lấy chồng rồi phải sinh con, nhưng mỗi người có một cuộc sống khác nhau đâu thể áp đặt một mẫu số chung như vậy cho tất cả.

Chi tiết »
Tùy chọn
Màu Trang
Tùy biến màu