HOME / TAG

Ông già Vinaxuki và văn hóa thất bại

1806717289_6e97fe91c9_b

Clotaire Rapaille tác giả của cuốn Culture Code từng nhận định nền văn hóa Mỹ mãi mãi vị thành niên. Ở đó, người ta chấp nhận những thứ mới, chấp nhận vấp ngã và sai lầm. Tân thế giới, để tồn...

Chi tiết »
Tùy chọn
Màu Trang
Tùy biến màu