HOME / TAG

Giữ lòng tin giữa những bộn bề xã hội

1806717289_6e97fe91c9_b

Tôi vẫn tin vào thứ gọi là nền tảng gia đình, vào cái gọi là hạnh phúc lứa đôi. Dù sự thực, tôi vẫn chẳng thể tránh khỏi đôi ba lần dối lừa trong cuộc tình hay cuộc hôn nhân của chính mình sau này....

Chi tiết »
Tùy chọn
Màu Trang
Tùy biến màu