HOME / TAG

Những điều cha dạy con gái tốt hơn mẹ

1806717289_6e97fe91c9_b

Người ta thường nói 'con gái là người tình kiếp trước của cha'. Có lẽ vì thế mà giữa họ có những mối dây liên kết mà có những điều trong cuộc sống, cha là người dạy dỗ con gái tốt hơn mẹ.

Chi tiết »
Tùy chọn
Màu Trang
Tùy biến màu