Tính đến ngày 10/7, có nhiều nơi đã công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia 2018. Nhìn chung phổ điểm năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý trong kỳ thi năm nay là phổ điểm môn Lịch sử thấp kỷ lục.