Trang Business Insider cho biết, mới qua nửa đầu năm 2018, nhưng ngành công nghệ đã có thêm 11 vị tỷ phú nữa. Các tỷ phú này chủ yếu xuất hiện thông qua các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), các vụ thâu tóm hoặc rót vốn vào các công ty công nghệ.

Dưới đây là danh sách 11 tỷ phú công nghệ xuất hiện nửa đầu năm 2018.

11 tỷ phú công nghệ năm 2018

Nguồn: Business Insider